“АНГЕЛКОВ БГ”

Сигурна пожарна защита и надежден технически надзор

“АНГЕЛКОВ БГ”

Пожарна безопасност – сигурна пожарна защита

“АНГЕЛКОВ БГ”

Технически надзор на СПО – осигуряване на безопасна експлоатация

“АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД

Дружество “Ангелков БГ” е специализирана в областта на пожарната безопасност и технически надзор на СПО. Дейостта си осъществява в следните направления:
I - Сервиз на противопожарни уреди и съоръжения
II - Противопожарно обследване на обекти
III - Технически надзор СПО
IV – Комплексна противопожарна поддръжка

Вижте повече за нас и какво предлагаме в областта на пожарната защита и техническия надзор.

Нашите специалисти

our team

“АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД разполага със специалисти в областта на:

  • • противопожарно обследване на обекти
  • • сервиз на противопожарни уреди и съоръжения
  • • технически надзор на съоръжения с повишена опастност (СПО)
  • • изготвяне на инструкции за безопасна работа със съоръжения с повишена опастност (СПО)
  • • регистрация и първоначален технически преглед на газови инсталации и уреди, парни и водогрейни котли, съдове под налягане и повдигателни съоръжения;
  • • периодични технически прегледи на домашни газови инсталации и уреди.
  • • организиране на първоначално и периодично обучение на лица, обслужващи съоръжения с повишена опастност (СПО), както и провеждане на първоначални и периодични инструктажи
  • • консултантски услуги
  • • инженеринг и маркетинг

Нашите специалисти

Дружество “АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД разполага със специалисти в областта на:

Прочети още...

Нашите лицензии

ПРИТЕЖАВАМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВСЯКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНИСТИ

Прочети още...

Дългогодишен опит

Дружество “АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД е регистрирано през 2014 г. от Кюстендилски окръжен съд.

Прочети още...