За нас

 

“АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД

 е специализирано в областта на:

  • А/ пожарната и аварийна  безопасност ( продукти, услуги)

Пожарната  защита, като работи в следните направления:

Поддръжка на пожарогасители, противопожарни уреди и съоръжения.

Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители.

Търговия на противопожарни уреди и съоръжения

Абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителни /ПИИ/ и пожарогасителни /ПГИ/ инсталации.

Проектиране, изграждане и обслужване на конвенционални и aдресируеми Пожароизвестителни системи 

Комплексна противопожарна подръжка

slide1