Пожарна защита

Търговия на противопожарни уреди и съоръжения.
Поддръжка на пожарогасители, противопожарни уреди и съоръжения.
Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители.

Абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителни /ПИИ/ и пожарогасителни /ПГИ/ инсталации.
Проектиране, изграждане и обслужване на конвенционални и aдресируеми Пожароизвестителни системи 
Комплексна противопожарна подръжка

Подкатегории