Направления

Дружество “АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД извършва услугата технически надзор на СПО (съоръжения с повишена опасност)

  • котли
  • съдове под налягане
  • газови съотъжения
  • асансьори
Вижте още

Сервизът на дружеството предлага ремонт и обслужване на:

  • Пожарогасители: всякакви видове водни, прахови, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис. Проверка, презареждане и заверка със стикер за изправност според изискванията на законодателството на РБ.
Вижте още

Организация на пожарната безопасност на новоизграждащи се обекти и на обекти в експлоатация

Вижте още

Противопожарното обследване на обекти представлява комплекс от организационни и технически мероприятия:

Вижте още