Лицензии, свидетелства и удостоверения

Нашите лицензии

ПРИТЕЖАВАМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВСЯКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНИСТИ

 

license

 

Извършваме технически надзор на съоръжения с повишена опасност, сервизно обслужване на ППУ, пожарно обследване на обекти, проектиране и цялостна пожарна защита

 

 

1-PAB
2-PIS
3-serviz-PPU
4-udostoverenie-proektirane
5-tehn-nadzor
6-tehn-nadzor-2