Полезна информация

 

 

 

 

Със започването на жътвената кампания в страната зачестиха пожарите в земеделски земи, които нанасят огромни загуби за земеделските и селскостопанските производители. За недопускане на такива произшествия, служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – обръща внимание на гражданите за Абсолютната законова забрана за изгаряне на стърнища и растителни отпадъци в земеделските земи – чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.

Вижте повече: Опазване на земеделските земи и реколтата от пожари през лятото

 

 

 

 

 

 

Представяме Ви галерия от противопожарни указателни знаци

Вижте повече: Указателни знаци - противопожарни

Благодарение на опростения принцип на действие, ниската цена, високата успеваемост при потушаване на пожари и целенасоченото позициониране, пожарогасителите представляват един от най-популярните методи за потушаване на малки и средни пожари.

Вижте повече: Какво трябва да знаем за пожарогасителя?

Знаете ли, че 35 % от територията на България са гори и страната ни е на трето място в Европа по биологично разнообразие. За една година горските масиви обработват над 10500000 тона въглероден диоксид и ни даряват със 7300000 тона кислород. Средната скорост на пожарите в природата е 22.5 км/ч и за минути може да обхване огромни площи.

Вижте повече: Пожар в природата