“АНГЕЛКОВ БГ”

Сигурна пожарна защита и надежден технически надзор

“АНГЕЛКОВ БГ”

Пожарна безопасност – сигурна пожарна защита

“АНГЕЛКОВ БГ”

Технически надзор на СПО – осигуряване на безопасна експлоатация

“АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД

Дружество “Ангелков БГ” е специализирана в областта на пожарната безопасност и технически надзор на СПО. Дейостта си осъществява в следните направления:
I - Сервиз на противопожарни уреди и съоръжения
II - Противопожарно обследване на обекти
III - Технически надзор СПО
IV – Комплексна противопожарна поддръжка

Вижте повече за нас и какво предлагаме в областта на пожарната защита и техническия надзор.

Нашите специалисти

Дружество “АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД разполага със специалисти в областта на:

Прочети още...

Нашите лицензии

ПРИТЕЖАВАМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВСЯКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНИСТИ

Прочети още...

Дългогодишен опит

Дружество “АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД е регистрирано през 2014 г. от Кюстендилски окръжен съд.

Прочети още...