Технически надзор СПО

 

Дружество “АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД с извършва услугата технически надзор на СПО (съоръжения с повишена опасност)
- котли
- съдове под налягане
- газови съотъжения и инсталации
- повдигателни съоръжения


 Дружество “АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД се занимава основно с:

• технически надзор на СПО (съоръжения с повишена опасност)
• изготвяне на инструкции за безопасна работа със СПО (съоръжения с повишена опасност)
• организиране на първоначално и периодично обучение на лица, обслужващи СПО, както и провеждане на първоначални и периодични инструктажи
• регистрация и първоначален технически преглед на газови инсталации и уреди, парни и водогрейни котли, съдове под налягане и повдигателни съоръжения;
• периодични технически прегледи на домашни газови инсталации и уреди.
• консултантски услуги
• инженеринг
• маркетинг