Новини

В първите дни на август т.г. община Кюстендил попадна в огнен капан - на няколко места възникнаха пожари.
Сухото време, високите температури, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка в полските и горски масиви, както и в земеделските земи.
Стриктното спазванна на противопожарните мерки ще допринесе да не бъдат унищожени от пожари земеделските масиви, горите и имуществото на гражданите.
Спазването на правилата и повишената бдителност ще предотвратят възникването на пожари!

Вижте повече: Да спазваме правилата за пожарна безопасност

Съгласно чл. 22, ал. 2 на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. пожарните кранове се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч“.

“АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД има разрешение за осъществяване на тази дейност.

През месец юли 2021 година направихме изпитване на пожарен шланг за вътрешен пожарен кран с налягане 10 bar.

 

kran-1
kran-2
kran-3

На 18.06.2021 организирахме и проведохме учебна евакуация в Областна администрация Кюстендил.

 

Вижте повече: Учебна евакуация в областна администрация

В бр. 37/07.05.2021 година е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.

Вижте повече: Изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г

   От 14-ти до 18-ти септември 2020 г. ще се проведе „Седмица на пожарната безопасност”.

Вижте повече: „Седмица на пожарната безопасност”

 

 

 

 

 

 През месец август 2020 година организирахме и проведохме учебна евакуация в Крамекс АД София

Вижте повече: Учебна евакуация