Сервиз на противопожарни уреди и съоръжения

Дружество “АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД разполага със сервиз на противопожарни уреди и съоръжения.

Сервизът на дружеството предлага ремонт и обслужване на:

- Пожарогасители: всякакви видове водни, прахови, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис. Проверка, презареждане и заверка със стикер за изправност според изискванията на законодателството на РБ.

- Пожароизвестителни инсталации и системи

- Пожарогасителни инсталации и системи

- Аварийно и евакуационно осветление, озвучителни и оповестителни системи

- Димоотвеждащи и вентилационни инсталации, противопожарни врати
-
- Газсигнализаторни инсталации и системи