Какво предлагаме

 

license

 

Извършваме технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

 

СПО в обхвата на Лицензията
 • 1. Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW: 1.1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 МРа включително. 1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 130С включително.
 • 2. Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно наягане: 2.1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при всръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението на обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000. 2.2. Съдове за хладилни уредби 2.3. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т.2.4.2.1. 2.4. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове – СО2 и сгъстен въздух
 • 3. Стационорани метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 МРа включително и гореща вода с температура от 110° С до 450° С включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.
 • 4. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ
 • 5. Ацетиленови уредби – ацетиленови генераторни станции, ацетиленови генератори, ацетиленови бутилкови инсталации и стационарни ацетиленопроводи.
 • 6. Повдигателни съоръжения: 6.1. Бордови кранове, независимо от товароподемността им 6.2. Товароподемни кранове с товароподемност до 10 t включително в т.ч. и бордови кранове 6.3. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит 6.4. Електрически телфери 6.5. Товарозахващащи приспособления 6.6. Подвижни работни площадки 6.7. Строителни подемници за повдигане на хора или на хора и товари 6.8. Окачени кошове за повдигане на хора
 • 7. Асансьори в жилищни и промишлени сгради

Нашите лицензии

ПРИТЕЖАВАМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВСЯКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНИСТИ

 • Лицензия за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност
 • Разрешение за осъществяване на противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти на територията на цялата страна
 • Разрешение за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения
 • Удостоверение за проектанска правоспособност
 • Разрешение за сервизно обслужване на противопожарни уреди

1-PAB
2-PIS
3-serviz-PPU
4-udostoverenie-proektirane
5-tehn-nadzor
6-tehn-nadzor-2

Нашите специалисти

Дружество “АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД разполага със специалисти в областта на:

Прочети още...

Нашите лицензии

ПРИТЕЖАВАМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВСЯКА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНИСТИ

Прочети още...

Дългогодишен опит

Дружество “АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД е регистрирано през 2014 г. от Кюстендилски окръжен съд.

Прочети още...