Да спазваме правилата за пожарна безопасност

В първите дни на август т.г. община Кюстендил попадна в огнен капан - на няколко места възникнаха пожари.
Сухото време, високите температури, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка в полските и горски масиви, както и в земеделските земи.
Стриктното спазванна на противопожарните мерки ще допринесе да не бъдат унищожени от пожари земеделските масиви, горите и имуществото на гражданите.
Спазването на правилата и повишената бдителност ще предотвратят възникването на пожари!

Напомняме основните правила за пожарна безопасност през летния, пожароопасен сезон:

- недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда;
- всички моторни превозни средства, които навлизат в горите или житните насаждения, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;
- преди да запалите огън – уверете се, че не е опасно ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене;
- никога не оставяйте огъня без наблюдение, а след работа внимателно го изгасете;
- не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар;
- не изхвърляйте стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци;
- разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места;
- забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата;
- за недопускане самозапалване на прясното сено е необходимо то да се складира на купи само след като изсъхне напълно.
- бъдете внимателни при боравене с открит огън.
Присъединяваме се към апела на РДПБЗН за повишено внимание и спазване на правила за пожарна безопасност през летния сезон